Kurum Geliştirme Programı

Yeni Kurum Desteği

Ankara Otizm; her zaman canlı bir varlık olup ve hem rekabetçi hem de eğlence amaçlı spor kurumlarını,  ve bu alanda çalışan insanları fiziksel ve ruhsal olarak sizi bu alanda yetiştirebilir ve eğitebilir. Yüksek kaliteli eğitim ve öğretim programlarımız ve destek programlarına olan talep, sporun toplum içindeki olumlu etkisini daha da güçlendirmiştir. Ankara Otizm, farkındalığı artırmak, en iyi uygulamaları teşvik etmek ve herkesin katılımını artırmak için yerel spor kulüplerini desteklemeye devam ediyor.


Kurum Geliştirme Programı

Bu program, spor kulüplerini, toplum düzeyinde sporun en iyi uygulamaları sağlamak için yapılarını desteklemeye çalışmaktadır. Program, kulüp yönetişimi, katılım ve koçluk eğitimi gibi alanları geliştirmek için eğitim, öğretim, bilgi ve desteklere olanak sağlar.


Yeni Kurum KurulYönetim, finansman ve en iyi uygulamalar konusunda yeni kulüplere rehberlik ve tavsiye sunmak için hazırlıklar yaparız. Bir toplantı düzenlemek için lütfen ankaraotizm@gmail.com adresiyle iletişim içinde olun.

image2